Årsmøtet i Etne elveigarlag utsatt

Vi har i dag mottatt melding om at årsmøtet i Etne elveigarlag er utsatt på grunn av Coronnaviruset.

Vi har sendt fylgjande mail til styret:

"Vi tar til etterretning at styret i Elveigarlaget vurderer situasjonen mykje strengare enn våre sentrale og lokale helsemyndigheter.
Med den kunnskapen som er kjent om Coronaviruset vil det ta lang tid før eit årsmøte kan gjennomførast på ordinært vis.
EJFF foreslår difor at Elveigarlaget sender ut forslag på mail til alle rettighetshaverar om at fiskesesongen 2020 blir gjennomført etter fiskereglane for 2019."

Vi avventar svar frå styret i Elveigarlaget og vil halde oss orientert om lokale og sentrale styresmakter sin råd om korleis vi best kan hindre spreiing av viruset.
Vi kan difor ikkje seie noko meir om når fisketrekking kan gjennomførast.

Styret