Frivillig

Behov for frivillige

Etne kommune treng hjelp av frivillige til ulike oppgåver. Sjå link på kommunen si heimeside. 
https://www.etne.kommune.no/me-treng-frivillige.6296224-130335.html