StøingSone2_1600px

Daude laksar i sone 2

Den 01.07 meldte eit medlem ifrå om å ha sett 5-6 daude laksar i sone 2. Dagen etter oppsøkte Even Mæland og Nils Arne Ramsvik sonen og fant att 3 av dei. 

Det ser ut for å vera støing i heller dårleg forfatning. Dette er ikkje dei første daude laksane som er observert i år. Det hadde vore kjekt å visst kor mange det dreiar seg om og kva som er årsaken.

Dei såg elles mykje fisk like nedanfor Engebrua/Fiskefella.