Dugnad

For å skape aktivitet i foreningen er vi avhengig av at medlem utfører dugnadsarbeid.

Er du interessert i å gjera dugnad melder du inn di interesse ved å bruke menyvalget "Melde dugnadsinteresse".

Rapportering av dugnadstimar melder du inn med menyvalget "Rapportering av dugnadstimar".

Styret