Syk fisk 2

Ekkel fisk

Fisken vart fanga med nevane i sone 2 om kvelden 7. august. Kva som feiler fisken veit vi ikkje. Fisken lukta ille også.

Syk fisk 3.jpgSyk fisk 1.jpg