Fiske forbudt2015

Elva stengt også i 2015

Etne elveigarlag bestemte på årsmøtet 23. mars å halde elva stengt for sesongen 2015.

Styret i Etne Jeger- og fiskerforening støttar avgjerda og argumenterer blant anna med føre var prinsippet i bestandsutviklinga, men også fordi fiskefella skal monterast som tidlegare.