Fiskeopning 2019

På årsmøtet i Etne elveigarlag er det vedtatt at fisketidene i 2019 blir som i 2018. Dvs. 15.06 - 15-08.

Det vil bli lagt ut fiskereglar og anna informasjon i tida som kjem. Blant anna er det bestemt at vi skal ta i bruk fangstrapportering via "elveguiden".