2013_Fiskesommar_099_1200px

Fiskesommar 2013

Søndag 14. juli arrangerte EJFF nok ein gong arrangementet "Fiskesommar" retta mot barn og ungdom. Det er alltid spennande korleis ein treff med tidspunkt og verforhold.
I år var staden Helgaskjer på Sørstranda, på eigedommen til Andreas Klungeland. I år klaffa veret og meir enn 20 barn og unge møtte opp og ein del vaksne.  Så mange som 13 nye medlemskap vart teikna.

2013_Fiskesommar_001_1200px
Foto: Jan A. Vinje

Klargjering av fiskestenger

Kjell Tore Klungland var ein av instruktørane og sørga for at stenger vart gjort klar til bruk for dei som ikkje hadde med seg eige utstyr.

2013_Fiskesommar_017_1200px
Foto: Jan A. Vinje

Slår opp banner

Etne sparebank er foreininga sin hovudsamarbeidspartnar og banneren viste tydeleg kor "Fiskesommar" vart arrangert, enten deltakarane kom frå land eller frå sjøen.

2013_Fiskesommar_019_1200px
Foto: Jan A. Vinje

Fiske har starta opp ..

Eigedommen til Andreas Klungeland var svært godt eigna til eit slikt arrangement og i tillegg fekk vi låne kaien til naboen - Erling Askeland.

2013_Fiskesommar_020_1200px
Foto: Jan A. Vinje

.. både for vaksne og ungdom

Tom Hardeland og Stina Grindheim har funne seg ein fiskeplass dei begge trur vil gjera susen.

2013_Fiskesommar_008_1200px
Foto: Jan A. Vinje

.. Dette såg spanande ut

Stanga bøyer seg i alle fall, mon tru om det er storfangst på gong..

2013_Fiskesommar_009_1200px
Foto: Jan A. Vinje

.. ikkje så spennande likevel..

"Fangsten" var ikkje anna enn masse sjøgras.

2013_Fiskesommar_022_1200px
Foto: Jan A. Vinje

.. fleire med sjøgras..

Likevel spennande for alle som såg på.

2013_Fiskesommar_033_1200px
Foto: Jan A. Vinje

.. og enda fleire ..

Det såg ei stund ut som det skulle bli fisk, men ..

2013_Fiskesommar_059_1200px
Foto: Jan A. Vinje

Makrell på land

Ein stolt fiskar med ein fin liten makrell.

2013_Fiskesommar_036_1200px
Foto: Jan A. Vinje

Stolt som ein hane

Det er ikkje berre ungane som kosar seg med storfangst..

2013_Fiskesommar_046_1200px
Foto: Jan A. Vinje
2013_Fiskesommar_105_1200px
Foto: Jan A. Vinje

Fleire med fangst

Det vart ikkje storfangst, men fleire fekk tross alt fisk på land.

2013_Fiskesommar_110_1200px
Foto: Jan A. Vinje

Storfangst

Det måtte ei jente til for å hale på land ein fin middagsfisk..

2013_Fiskesommar_049_1200px
Foto: Jan A. Vinje
2013_Fiskesommar_055_1200px
Foto: Jan A. Vinje

Nye medlemmer kikkar på ..

Erling Ronæs har tilskoderar i brødrene Albert og Steffen Rafdal som begge teikna seg som medlemmer.

2013_Fiskesommar_073_1200px
Foto: Jan A. Vinje

Litt av fangstreidskapen

Det vart prøvt litt forskjellig for å lure fisken på land.

2013_Fiskesommar_082_1200px
Foto: Jan A. Vinje

Grillmeister Ronæs

Erling Ronæs var grillmeister for dagen.

2013_Fiskesommar_084_1200px
Foto: Jan A. Vinje

Grillmat

Grillmaten slo ann og det meste vart konsumert.

2013_Fiskesommar_089_1200px
Foto: Jan A. Vinje

Ein pause må til

Arrangøren sørga for pølser og hamburgerar, brus og kaffe.

2013_Fiskesommar_099_1200px
Foto: Jan A. Vinje

Utdeling av vervepremiar

Ungar og ungdom som teikna seg for medlemskap i "Fiskeklubben" fekk fiskestang, caps, reisetannkost, t-skjorte m.m.

2013_Fiskesommar_104_1200px
Foto: Jan A. Vinje

Nye medlemmer poserer

Ungar og ungdom poserer med vervepremiar som var fiskestang, caps, reisetannkost, t-skjorte m.m.

2013_Fiskesommar_109_1200px
Foto: Sveinung Lien

Arrangørane poserer

Fleire medlemmer deltok og sørga for at arrangementet vart gjennomført på ein flott måte.