Figur 16

Hann- eller holaks ?

Som mange allereide har erfart er det ikkje så lett å skille på kva som er hann- og holaks. Tvilen skal kome laksen tilgode, med andre ord settast ut att i elva.

Klikk på bildet nedanfor og du får sjå forklaringa i større format. Nederst ligg forklaringa også i pdf-format. Vi oppfordrar fiskarar til å sende inn bilder tatt på liknande vis, slik at vi kan få supplert forklaring på skilnaden hann og ho.

Forklaring hann og ho villaks.jpg