Prøvefiske

Havforskningsinstituttet vil foreta kontrollfiske for å få ein peikepinn på kor effektivt fella fungerer. Fiske vert utført over 2 omgangar kor den fyrste vert nå i helga. Fiske vert utført ovanfor fella i dei sonane som me vanlegvis nyttar under stamfiske. Ein 10-12 fiskerar vil delta, alle erfarne med godkjende fiskevelferdskurs. Fisken vert fanga, målt og kontrollert (fettfinne) før den vert satt ut att.Ta kontakt med folk i fiskefella for å få tildelt løyve.

Alle som får løyve skal ha kurs, vi har siste året sendt mange av ejff medlemmer på kurs.
Dei som ønsker å vera med men som ikkje har kurs kan vera med dei som har kurs og løyve.
Løyvene vert handtert på fella. Dei er med på dugnaden, forevis kurs diplom for fiskehelsekurs. Få ein gjennomgang av kva som skal noterast på skjelprøvekonvolutten.
Les mer
BliMedUt2019

Aktivitetsdag Osnes 31. august 2019

Istaden for «Osnesdag» i år er vi med i eit felles arr. der frivillighetssentralen organiserer. «Friluftslivets uke»
Vi deltar med to aktiviteter - opningsdagen lørdag 31.08. - Luftgevær skytingen og presisjonskasting med fiskestang og dobbe.
Har du lyst på dugnad så treng vi noken til å være å hjelpe til på våre aktiviteter - tid kl. 16.00 - 19.00 lørdag (31.08). då sender du mld. eller ringer til tlf. 90201643 (Terje Bjørgen)

Uansett; Ta med familien eller noken å vær med denne dagen - det blir bra!

Les meir ...
Annonse Fiskesommer 110819

Fiskesommar 2019

EJFF inviterer nok ein gong til fiskesommar på Hjørnåsvatnet. Det er fint om medlemmer som ynskjer å bidra med dugnad på arrangementet tar kontakt med Terje på 90 20 16 43.

Rapportering av fangst

Hei

Vi vi minne alle fiskarar på om at frå og med i år så skal alle rapportera fangst via portalen www.elveguiden.no, også dersom det ikkje vart fangst.
Vi vil at de framleis brukar permane og fører opp fangst og anna info til nytte og interesse for andre.

Logg deg på www.elveguiden.no og opprett brukar. Nettsida er tilrettelagt for bruk på mobiltelefon.

Skitt fiske!


Sjå heile nyhetsarkivet