Jaktopning småvilt, fadderjakt

EJFF har leigd Rødekorshytta (19.-21.) på Hjørnås til jaktåpninga 20.september. Me kjører også "fadderjakt" for nye jegerar om det er nokon som ynskjer dette. Alle medlemmer er velkomne. Ta kontakt med Nils Arne Ramsvik på tlf. 982 86 894 eller epost nilsarne@omega.no om de ønsker å vera med.