Jegerprøveeksamen unnagjort

Den 7. mai vart det gjennomført Jegerprøveeksamen. 16 nervøse personar stilte opp, menn og damer.

Alle besto eksamen med god margin, imponerande !

Snittkaratkteren vart så høg som 89,1 % eller 44,6 av 50. Godkjent resultat var minst 80 % eller 40 rette.
Gjennomsnittsalderen på deltakerane var 21 år.  3 damer har tatt kurset.

Takk til Jegerprøveinstruktør Jarle Grindheim som har klart å gi alle ei engasjerande Jegerprøveopplæring.