Jegerprøvekurset 2013 er avlyst

På grunn av låg interesse ser vi oss nødt til å avlyste jegerprøvekurset 2013. Vi beklager.