Kurs-serie Rogaland -14

Kurs i åte- og hijakt, lokking og fellefangst

NJFF Rogaland startar opp kurs i åte- og hijakt, lokking og fellefangst mandag den 20. januar kl. 18.00 i Vindafjord, og vil fortsetta dei neste dagane til Stavanger, Jæren og Egersund. Kursleiarar kjem frå Jakt & Fiskesenteret på Flå, og blir Kim Storstein Jønsson, Bård Grønneberg og Eivind Lurås.

Påfylgjande helg den 25. og 26. januar blir det avvikla 2 praktiske kurs med same tema, hhv. i Tysvær og på Jæren. Dette vil vera eit tilbud primært for ungdom, og som fortrinnsvis kan/vil vera ein ressurs i lokallaga til å vidareformidla denne kunnskapen. Det er begrensa med deltakerar ved disse 2 kursa, og det blir tatt forbehold om å foreta utval ihht. geografisk spreiing i fylket ved stor pågang. (sjå vedlegg for nærmare info)