Laks- og aureoppgangen betre enn i fjor

Det har knytt seg stor spenning til korleis lakse- og aureoppgongen ville bli i år. Ifylgje tal rapportert frå fiskefella er oppgongen i år betre enn i fjor på same tid (pr. 14.06). Det lovar godt og er spesielt gledeleg med tanke at det har vore klar elv med moderat vassføring. Erfaringar frå i fjor er at det går meir fisk i fella på høgare vasstand og helst med litt farge på elva. Detaljar finn du ved å velge "Status fiskefella 20xx" til høgre på nettsida.