Nei til klubbhus på Tongane

Tirsdag 05.02.13 gjorde Formannskapet vedtak. Politikarane var ikkje på vår side denne gongen heller.

På synfaringa same dag argumenterte vi for kvifor vi søkte på denne tomta. Våre folkevalgte valgte og fokusera på potensielle konfliktar med naboar, både Industri og landbruk. For sikkerhets skyld, før dei oppstår...

Vi takkar administrasjonen for grundig og aktuell argumentasjon og Formannskapet likaså. Vi tar sjølvsagt inn over oss lokaldemokratiet sin rett til å vera usamd med oss og kan ikkje gjera anna enn å ta avgjerda til etterretning. Vi er i alle fall glade for at partiboka ikkje spelar noko rolle i lokaldemokratiet.

Heile saka kan du lesa her.