1 / 6 
 
Terje instruerer 
Terje instruerer
Interessa er sjølvsagt ikkje alltid på topp. Er det ikkje berre å kome i gang ..