Stevne Jegertrap

Etne Jeger- og Fiskerforening og Vindafjord Jakt- og fiskelag vil lørdag den 26.04 kl. 10:00 invitere til Jegertrapp-stevne på Fikse leirduebane.

Det vil bli skote 2 x 25 skudd.

Påmeldingspris kr 180,-. Kr 50,- pr. pakke skot.

Klassar: A-B-C. Damer. Junior. og ein klasse for dei som ikkje er medlemmer.

Det blir pressskyting for dei som vil. 8 skot/duer kr 50,-.

Det blir premiering etter Norges Jeger- og Fiskeforening sine reglar, dvs. 1/3 i kvar klasse.

Påmelding frå kl 10:00-13:00.

Resultatliste finn du her.