Styret 2020

Navn

Funksjon

Telefon

Jan A. Vinje

Leiar

958 63 222

Terje Bjørgen

Leiar Miljø- og ungdomsutvalet

902 01 643

Espen Grumheden

Leiar Fiskeutvalet

416 91 808

Thomas Lien

Leiar Jakt- og leirdueutvalet

953 09 493

Knut Grindheim

Kasserar

975 99 928

Jostein Kringlebotten

Styremedlem

412 13 720

Kjell Harald Hardeland

Styremedlem

975 79 805

Erling Grindheim

Varamedlem

 

Kjell Tore Klungland

Varamedlem

 

Nils Haugen

Varamedlem