Annonse medlemsmøte 070216

Medlemsmøte 170216

Framlegget til nye fiskereglar finn de her.
​Nabovarsel om fiskefella finn de her.

Forslag til fiskereglar
Det første som slår oss er urettferdigheten i forslaget. Med unntak av sone 1 (3 fisk) vil alle andre soner få 2 fisk pr. døgn. Uavhengig av sonelengd. Tilbakemeldingar frå medlemmer og fiskerettshaverar er at dette forslaget er vanskeleg å forstå.

Søknad om å halde fram med fiskefella i sone 3 - i 5 år - ..
Det har ikkje vore førespurnad til oss før vi mottar dette nabovarselet. Derimot har Opplysningsvesenets fond mottat søknad om fortsatt lokalisering i sone 3. Dei har meldt tilbake med teksten  "..vi er fortsatt er positiv til fiskefelle, men at fella må flyttast ned i sone 1B eller monterast etter fiskeslutt..". Dette er eit standpunkt styret står samla bak.

​Etter informasjonsmøte i Etne 26. januar vedg. fiskefella vart det opplyst om kor viktig det er med samarbeid og dialog med den lokale jeger- og fiskerforeningen. Vi har ikkje hatt dialog på 3 år, heller ikkje etter informasjonsmøtet ..

​Vel møtt.