Ingen endringar i fisket

og uendra fiskereglar

Styret i Etne elveigarlag har gjennomført midtsesongevaluering og det blir ingen endringar.

Styret har i år valgt å bruka Fylkesmannen sin modell for berekning av gytebestandsmål. Det er det einaste rette. Ved å legge inn kjente data frå fella og laksebørs finn ein at måloppnåinga blir omlag 200 % dersom ein føresett at det i år er sein oppgong, noko som er ei fornuftig vurdering. 

Det har vore sjeldan varmt lenge med svært låg vassføring. Sett i forhold til været er ikkje oppgongen så aller verst. Det viser seg også - som tidlegare år - at fangsttala er låge på slik vasstand.

Det blir observert mykje fisk i fjorden og det er stor grunn til å tru at når elva stig og får litt farge så kjem laksen og vil opp i elva.

De kan sjå fram til spennande fiske de som har fiskedøgn når vatnet kjem, for det kjem, heilt sikkert ein gong ..

Salar - kastekurs Etne 20-21 april

Kastekurs i Etne 20.-21. april 2018

Eit sikkert vårtegn er at laksefiskerane vil begynne å trene og prøva nytt utstyr, både stenger, sneller og snøre må sjølvsag prøvast. Mange vil sikkert fornye seg litt også.

​Salar Sportsfikse vil, som mange ganger før, kome til Etne helga 20. - 21. april. Det vil bli kurs og demonstrasjon på lørdag i sone 3.

​De kan lese meir her.

HNR_logo

Hald Etne rein

Det er tidspunkt for rydding i våre fiskesoner. Medlemmer vil snart bli informert om dugnad slik at vi kan få gjort sonene våre klare i god tid før sesongen. 
​Vi reknar med at alle rettighetshaverar ogsåp ryddar og gjere klar sonene sine på beste måte.

Her kan de lese litt om ryddedugnaden "Hald Etne rein". 

​Det er sjølvsagt også behov for rydding i strender og ellers. ​Her kan de også lese litt om "Hold Norge rent" og "Strandryddeuken 30. april - 6. mai 2018"


Sjå heile nyhetsarkivet