HI logo farger norsk

Informasjonsmøte fiskefelle 22.03.18 kl. 18.00

Havforskningsinstituttet vil halde informasjonsmøte på Fugl Fønix torsdag 22. mars kl. 1800. 

​Temaet er "Kva har Etneelva lært oss og kva planar har vi framover."

​Vi oppfordrer alle som er interessert i å møte opp.

Stamfiske2

Stamfiske lørdal 21.10.17 kl. 1000

Det blir stamfiske førstkommende lørdag, den 21. oktober med oppmøte kl 1000 på klekkeriet. Det vil vera fint om EJFF stiller med minst 6-7 mann.


 

Endringar i fiskereglar er kansellert

Styret i EJFF var usamd i at det vart innført endring i fiskereglar ved midtsesongevaluering. Vi meinte det ikkje var framlagt faglege argument for å innføra fredning av hannfisk over 80 cm, at styret gjekk ut over sitt mandat fastsatt på årsmøtet og i driftsplanen for etneelva. Vi meldte frå om dette til styret og at vedtaket etter vår meining difor var ugyldig. Andre grunneigarar har støtte disse argumenta.

Med denne bakgrunn har styret i Etne elveigarlag meldt tilbake:

"Vi har revurdert og komme fram til at det kan fiskast på hannfisken. Trekker då fredning av hannfisken over 80 cm frå no."
​.


Sjå heile nyhetsarkivet