JAN A. VINJE

Viktig rekruttering av laksefiskerar

Foto: Jan A. Vinje

Torsdag 07.07 landa Kristian ein storlaks på 7,8 kg i sone 2, fanga på spinnar. Ikkje rart kameratgjengen er stolte ! Nokre er alleride medlemmer av foreininga vår, andre blir det kanskje. Uansett så er dette bilde eit bevis på at det gror med laksefiskerar blant dei unge. Skitt fiske !

Les meir ...
Sonegrense elv-sjø 2

Respekter sonegrense elv-sjø !

Vi ber fiskarar om å respektera den nye grensa mellom elv og sjø. Skiltet er sett opp på grensa, heilt ytterst på moloen. Vi viser til reglane i forskrift:

"§1.Fiskereglar

Utanfor alle vassdrag der det går anadrome laksefisk gjeld følgjande fiskeregel:

Ut til 100 meter frå grensa mellom elv og sjø (elvemunninga), er alt fiske forbode unnatak stongfiske frå land i fiskesesongen i vassdraget.."

Resten av forskrifta finn du her "Forskrift om fiske ved utlaup av vassdrag med anadrome fiskeartar, Hordaland"
 

 

Les mer
JAN A. VINJE

Er årets største laks allereide på land ?

Jan A. Vinje fulgte opp etter brødrene Grumheden i sone 10 og fekk tatt ein storlaks på 13,3 kg på land. Også denne vart fanga på spinnar, den 16.06 kl. 0830 om morgon. Kanskje det blir årets største ? Vekta viste 14,3 kg i fiskefella når den passerte litt over 14 dagar før. Trur nok den vekta var litt optimistisk.

Les meir ...
2016 (1 of 3)

God fiskestart på våre soner

Foto: Vegar Grumheden

Det vart ein god start på fisket i år.

​Bildet er frå opninga i sone 10, om morgon den 15.06. Stolte brødre med kvar sin laks.

Les meir ...

Dugnad i elva

8. juni 2016

Dugnad

30. mars 2016

-

18. februar 2016

Sjå heile nyhetsarkivet