Dugnad i elva

Laksesesongen nærmar seg og som før ynskjer vi at sonene våre skal vera presentable til opninga. Det står att noko arbeid og difor blir det dugnad på lørdag 11.06 kl. 1030. Oppmøte på Etne camping.

Fiskeutvalet

Dugnadsone10RyddingElv

Dugnad

Det blir dugnad i elva lørdag 9. april.

​Vi treng 5 personer til å være med på planting av rogn. Ta med vadebukse. Oppmøte klekkeriet kl. 1000

​Vi treng i tillegg noen personer til andre oppgaver i elva. Sone 2, 3 og 10 skal alle ryddast for herjingar etter blant anna stormen Nina utførte i fjor. Det er spesielt sone 2 som har fått hard medfart. Buene skal ryddast og vaskast. Som tidlegare så skal fiskerane bli tatt i mot med skikkelege fasiliteter.

​Vi treng kyndige personar med motorsag (med verneutstyr).
​Vi treng person med traktor og vedkløyvar.

​Vær vennleg å meld tilbake om du kjem.

​Nick Jacobsen: 930 32 200
​Vegar Grumheden: 971 56 056

​Oppmøte Etne camping kl. 1000


Fiskeutvalet

Fiskelista for 2016 er klar

Fiskelista for 2016 er klar, du finn under menyvalet Fiske/Fiskelister/-reglar, eller her. Her vil du også finne fiskereglar m.m.
​Vi har - som før - freista å ta omsyn til ynskje, både med omsyn til tidspunkt og soneval.
​Dersom det er nokon fiskedøgnet ikkje passar for kan ein freiste å bytte. Ellers må de melde tilbake til oss, slik at vi kan få solgt fiskedøgnet til andre.

Skitt fiske !

Det blir opna for fiske i sommar

På årsmøtet i Etne elveigarlag torsdag 18. februar vart det bestemt å opne for fiske i perioden 15.06 - 15.08.

​Urettferdig og uforståeleg vedtak om fangstkvote
​Det vart gjort vedtak om endringar i fiskereglar. Den viktigaste endringen er at fangstkvote vart fastsatt til 2 fisk pr. sone, med unntak av sone 1 som får 3 fisk. Sonane 11, 12 og 13 som alle er a- og b-sone, får 2 fisk til saman. Dvs. 11a får ein fisk og 11b får ein fisk.

​Sone 1 med fleire protesterte mot denne kvotefordelinga som ikkje tar omsyn til lengda på sonen. Dessverre utan å vinne fram. Det opplevest som både utforståeleg og urettferdig, for EJFF og andre. Ein skal ikkje sjå bort ifrå omkamp om akkurat denne saken.

Laget utan leiar
Vidar Børretzen hadde på førehand varsla valnemnda at han ikkje ville fortsette som leiar. Det gjekk ein del tid med diskusjon om aktuelle kandidator til å overta. Ingen ville ta på seg vervet og  etterkvart måtte årsmøte erkjenne at ein kom ikkje i mål. Det betyr at Etne elveigarlag for tida er utan leiar. Det vil snart bli kalla inn til ekstraordinært årsmøte med kun ei sak; val av leiar.

Annonse Årsmøte 2015 270216

-

Årsmøte/fisketrekking


Sjå heile nyhetsarkivet