Stamfiske2

Stamfiske lørdal 21.10.17 kl. 1000

Det blir stamfiske førstkommende lørdag, den 21. oktober med oppmøte kl 1000 på klekkeriet. Det vil vera fint om EJFF stiller med minst 6-7 mann.


 

Endringar i fiskereglar er kansellert

Styret i EJFF var usamd i at det vart innført endring i fiskereglar ved midtsesongevaluering. Vi meinte det ikkje var framlagt faglege argument for å innføra fredning av hannfisk over 80 cm, at styret gjekk ut over sitt mandat fastsatt på årsmøtet og i driftsplanen for etneelva. Vi meldte frå om dette til styret og at vedtaket etter vår meining difor var ugyldig. Andre grunneigarar har støtte disse argumenta.

Med denne bakgrunn har styret i Etne elveigarlag meldt tilbake:

"Vi har revurdert og komme fram til at det kan fiskast på hannfisken. Trekker då fredning av hannfisken over 80 cm frå no."
​.

Fiskereglane er endra

Styret i Etne elveigarlag har foretatt midtsesongevaluering og konklusjonen er som fylgjer:

"Då er vi midtvegs i sesongen 2017.
I år vert det justeringar.

Etter vurdering av tal og andre data er vi, Styret i Etneelvo, kommet til at vi må justera litt.
Noken vil nok vera ueinige, og andre einige, nokon ville kanskje gjort ting anderledes.

Endringane er som følger, og er oppdatert i reglane..... og gjelder frå no av.
All fisk over 80cm skal settjast utatt i elvo, både hann og ho fisk
Auren blir freda frå no og ut sesongen.

Kurt B. Hagen
Leiar Etneelvo"

Les meir ...

Sjå heile nyhetsarkivet