Even 050714 4,8_cropped_585x405

Første fangst på Prestaneset i Vikedal

Ikkje overraskande var det Even Mæland som landa den første laksen på Prestaneset i Vikedalselva. Laksen var på 4,8 kg, reidskapen var makk og den vart landa lørdag ettermiddag den 05.07. Med godt med regn ser vi svært lyst på dagane som kjem ..