EJFF UTEN BAKGRUNN hvit

Vil du bli medlem ?

Foreininga sitt hovudformål er:

  • Å vera ein aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmene sine interesser innan jakt, fiske, naturforvaltning og friluftsliv.

  • Å arbeide for at det enkelte menneske skal læra seg å forstå ansvaret sitt for den levande natur som omgir oss, verdien av ansvarsbevisst jakt og fiske, og ved å vise omsyn til alt levande i all vår ferdsel i skog og mark.

  • Å lette medlemmene sin tilgang til å drive jakt og fiske, om nødvendig ved å leige jaktterreng, fiskevatn og elvar som blir stilt til medlemmene sin disposisjon, samt ved å drive kulturarbeid for å halde vedlike og bygge opp fisk- og viltbestanden innan foreininga sitt arbeidsområde.


For å bli medlem i Etne Jeger- og fiskerforening må du vera busett i Etne kommune.

Om du ynskjer medlemskap må du senda epost til etnejff@gmail.com og oppgi:

  • Navn
  • Adresse
  • ​Fødselsdato
  • ​Medlemskategori finn du her
  • Telefonnr.
  • Epostadresse
  • ​Dersom du vil verva eit nytt medlem eller dersom du blir verva av eit eksisterande medlem ber vi også om vervar sitt navn. Vervepremie finn de her.


Vi ynskjer nye medlemmer velkomne !

Når du er medlem i Etne Jeger- og fiskerforening er du automatisk medlem i Norges Jeger- og fiskerforening. NJFF har mange fine medlemsfordeler som du kan lesa om her.
Vilkår for å vera medlem finn du her.

Prisar for medlemskap finn nedanfor:
 

EJFF har på årsmøtet 12.03.23 vedtatt låg foreningssats.
Kategori Sentralt Fylke Forening Totalt
Hovedmedlemskap med Jakt & Fiske lav 590 95 60 745
Middels 590 95 135 820
Høy 590 95 210 895
Barne- og ungdomsmedlemskap med Jakt & Fiske 315 60 50 425
Barne- og ungdomsmedlemskap uten Jakt & Fiske 185 60 50 295
Pensjonist/uføremedlemskap med Jakt & Fiske 430 90 50 570
Ektefelle/samboermedlemskap uten Jakt & Fiske 185 85 50 320
Sidemedlemskap uten Jakt & Fiske 185 30 200 410
Æresmedlemskap 310     310
Direktemedlemskap med Jakt & Fiske 805     805
Familiemedlemskap 780 120 220 1120