SmåviltJakt

Småviltjakt for medlemmer

EJFF har leigd Rødekors-hytta på Hjørnås 16-18.oktober. Alle medlemmer kan bruka hytta denne helga.

Jaktopning småvilt, fadderjakt

EJFF har leigd Rødekorshytta (19.-21.) på Hjørnås til jaktåpninga 20.september. Me kjører også "fadderjakt" for nye jegerar om det er nokon som ynskjer dette. Alle medlemmer er velkomne. Ta kontakt med Nils Arne Ramsvik på tlf. 982 86 894 eller epost nilsarne@omega.no om de ønsker å vera med.

 

 

 

Medlemsmøte 020914 Rodin

Medlemsmøte

Vi ynskjer velkommen til medlemsmøte. Meininga med møtet er å drøfta "laust og fast", saker som medlemmer er opptatt av. Vi skal blant anna drøfte aktivitetar utover hausten, Villmarksmessa og sikkert mykje anna.

Kurs-serie Rogaland -14

Kurs i åte- og hijakt, lokking og fellefangst

NJFF Rogaland startar opp kurs i åte- og hijakt, lokking og fellefangst mandag den 20. januar kl. 18.00 i Vindafjord, og vil fortsetta dei neste dagane til Stavanger, Jæren og Egersund. Kursleiarar kjem frå Jakt & Fiskesenteret på Flå, og blir Kim Storstein Jønsson, Bård Grønneberg og Eivind Lurås.

Les meir ...

Invitasjon til LM 2013 i Leirduesti og Jegertrap

Jæren JFL og Eigersund JFF inviterer til LM i Leirduesti og Jegertrap den 15. og 16. juni.

Invitasjonen finn du her.


Sjå heile nyhetsarkivet