JAN A. VINJE

Viktig rekruttering av laksefiskerar

Foto: Jan A. Vinje

Torsdag 07.07 landa Kristian ein storlaks på 7,8 kg i sone 2, fanga på spinnar. Ikkje rart kameratgjengen er stolte ! Nokre er alleride medlemmer av foreininga vår, andre blir det kanskje. Uansett så er dette bilde eit bevis på at det gror med laksefiskerar blant dei unge. Skitt fiske !

Les meir ...

Sjå heile nyhetsarkivet