Fisketrekking gjennomført

Laurdag 4. april gjennomførte EJFF fisketrekking for medlemmer. For første gong vart denne gjennomført på nett. Det var ein stor suksess.

Vi vil i løpet av 7-10 dagar tildele fiskedøgn til andre kunder. De vil motta epost når det er klart.

 

Prøvefiske

Havforskningsinstituttet vil foreta kontrollfiske for å få ein peikepinn på kor effektivt fella fungerer. Fiske vert utført over 2 omgangar kor den fyrste vert nå i helga. Fiske vert utført ovanfor fella i dei sonane som me vanlegvis nyttar under stamfiske. Ein 10-12 fiskerar vil delta, alle erfarne med godkjende fiskevelferdskurs. Fisken vert fanga, målt og kontrollert (fettfinne) før den vert satt ut att.Ta kontakt med folk i fiskefella for å få tildelt løyve.

Alle som får løyve skal ha kurs, vi har siste året sendt mange av ejff medlemmer på kurs.
Dei som ønsker å vera med men som ikkje har kurs kan vera med dei som har kurs og løyve.
Løyvene vert handtert på fella. Dei er med på dugnaden, forevis kurs diplom for fiskehelsekurs. Få ein gjennomgang av kva som skal noterast på skjelprøvekonvolutten.
Les mer
Annonse Fiskesommer 110819

Fiskesommar 2019

EJFF inviterer nok ein gong til fiskesommar på Hjørnåsvatnet. Det er fint om medlemmer som ynskjer å bidra med dugnad på arrangementet tar kontakt med Terje på 90 20 16 43.

Rapportering av fangst

Hei

Vi vi minne alle fiskarar på om at frå og med i år så skal alle rapportera fangst via portalen www.elveguiden.no, også dersom det ikkje vart fangst.
Vi vil at de framleis brukar permane og fører opp fangst og anna info til nytte og interesse for andre.

Logg deg på www.elveguiden.no og opprett brukar. Nettsida er tilrettelagt for bruk på mobiltelefon.

Skitt fiske!

Potensiell sølvlaks

18. juni 2019

Rapportering av fangst

9. juni 2019

Kastekurs i Sone 3

26. april 2019

Dugnad 6. april 2019

4. april 2019

Sjå heile nyhetsarkivet