Fiske


Foto: Svein Egil Økland

HI logo farger norsk

Informasjonsmøte fiskefelle 22.03.18 kl. 18.00

Havforskningsinstituttet vil halde informasjonsmøte på Fugl Fønix torsdag 22. mars kl. 1800. 

​Temaet er "Kva har Etneelva lært oss og kva planar har vi framover."

​Vi oppfordrer alle som er interessert i å møte opp.

Stamfiske2

Stamfiske lørdal 21.10.17 kl. 1000

Det blir stamfiske førstkommende lørdag, den 21. oktober med oppmøte kl 1000 på klekkeriet. Det vil vera fint om EJFF stiller med minst 6-7 mann.


 

Endringar i fiskereglar er kansellert

Styret i EJFF var usamd i at det vart innført endring i fiskereglar ved midtsesongevaluering. Vi meinte det ikkje var framlagt faglege argument for å innføra fredning av hannfisk over 80 cm, at styret gjekk ut over sitt mandat fastsatt på årsmøtet og i driftsplanen for etneelva. Vi meldte frå om dette til styret og at vedtaket etter vår meining difor var ugyldig. Andre grunneigarar har støtte disse argumenta.

Med denne bakgrunn har styret i Etne elveigarlag meldt tilbake:

"Vi har revurdert og komme fram til at det kan fiskast på hannfisken. Trekker då fredning av hannfisken over 80 cm frå no."
​.

Fiskereglane er endra

Styret i Etne elveigarlag har foretatt midtsesongevaluering og konklusjonen er som fylgjer:

"Då er vi midtvegs i sesongen 2017.
I år vert det justeringar.

Etter vurdering av tal og andre data er vi, Styret i Etneelvo, kommet til at vi må justera litt.
Noken vil nok vera ueinige, og andre einige, nokon ville kanskje gjort ting anderledes.

Endringane er som følger, og er oppdatert i reglane..... og gjelder frå no av.
All fisk over 80cm skal settjast utatt i elvo, både hann og ho fisk
Auren blir freda frå no og ut sesongen.

Kurt B. Hagen
Leiar Etneelvo"

Les meir ...

Sjå heile nyhetsarkivet