Fiske


Foto: Svein Egil Økland

"Oss over 60"

Sone 2, 3. august

Vi har sett av sone 2 fredag 3. august for medlemmer over 60 år.

Vi har dessverre gløymt å annonsera dagen og difor blir det ikkje organisert aktivitet med grillmat som tidlegare. Vi forstår at ikkje mange er i "fiskemodus" i år, men vi vil likevel invitera medlemmer over 60 til å bruka døgnet dersom det passar. 

Vel møtt og skitt fiske !

Ingen endringar i fisket

og uendra fiskereglar

Styret i Etne elveigarlag har gjennomført midtsesongevaluering og det blir ingen endringar.

Styret har i år valgt å bruka Fylkesmannen sin modell for berekning av gytebestandsmål. Det er det einaste rette. Ved å legge inn kjente data frå fella og laksebørs finn ein at måloppnåinga blir omlag 200 % dersom ein føresett at det i år er sein oppgong, noko som er ei fornuftig vurdering. 

Det har vore sjeldan varmt lenge med svært låg vassføring. Sett i forhold til været er ikkje oppgongen så aller verst. Det viser seg også - som tidlegare år - at fangsttala er låge på slik vasstand.

Det blir observert mykje fisk i fjorden og det er stor grunn til å tru at når elva stig og får litt farge så kjem laksen og vil opp i elva.

De kan sjå fram til spennande fiske de som har fiskedøgn når vatnet kjem, for det kjem, heilt sikkert ein gong ..

HI logo farger norsk

Informasjonsmøte fiskefelle 22.03.18 kl. 18.00

Havforskningsinstituttet vil halde informasjonsmøte på Fugl Fønix torsdag 22. mars kl. 1800. 

​Temaet er "Kva har Etneelva lært oss og kva planar har vi framover."

​Vi oppfordrer alle som er interessert i å møte opp.

Les meir ...

Sjå heile nyhetsarkivet