Årskort til Prestaneset i Vikedalselva

For året 2014 har Etne Jeger- og fiskerforening leigd Prestaneset i Vikedalselva for å sikra medlemmer av foreininga vår eit laksetilbod også i år.

Årskort blir solgt for kr 500,-. Vi sender faktura.

Sesongen er i perioden 26.06.14 - 04.08.14. Elva er stengt mandag, tirsdag og onsdag.

Det blir lagt opp til rullerande og bevegeleg fiske, og maks. 6 stenger om gongen.

Det er tillatt med 1 laks pr. fiskar pr. døgn. Auren er totalfreda.
Fang og slipp (Catch and Release) er tillatt, men ikkje etter at kvoten er tatt.


Du kjøper årskort ved å sende epost til etnejff@gmail.com.

Vasstand Vikedalselva


diagram.jpg

Temperatur Vikedalselva
diagram.jpg