Jegerprøvekurset avlyst

Beklagelegvis må Jegerprøvekurset avlysast. Det vart for få påmeldte. Håpar vi kan få det til neste år.