Elveguiden_logo

Rapportering av fangst

Frå og med 2019 skal all fangst rapporterast inn via nettsida www.elveguiden.no, også "null" – fangst.

I tillegg ynskjer vi at fiskarar fortsett med å føre opp fangst i permane i sonene.

Gå til www.elveguiden.no

Velg "LOGG INN"

Dersom du ikkje har konto så opprettar du først konto.

Når konto er registrert går du til "LAKSEBØRS" og registrerer inn fangsten din. Merk at du også kan registrere inn fangst for annan fiskar.
På denne måten blir fangsten registrert etter kvart og laksebørsen vil heile tida vera oppdatert.