Vær vennleg å pass på at du har registrert korrekt epostadresse og mobiltlf.nr. på nettsida til NJFF. "Min side" finn du her.

Det er data henta frå NJFF sin portal vi brukar til å informera deg på epost og SMS.

EJFF sin nye medlemsportal er klar til fisketrekking for våre medlemmer.For å kunne delta må de melde deg inn i portalen og melde deg på fisketrekking.
De må også laste opp kvittering på betalt Fiskeavgift og fullmakter(-er) hvis det er aktuelt. Når vedlegg er på plass så vil du bli godkjent til fisketrekking under føresetnad at medlemskapen er betalt.

Alle som har meldt seg på via medlemsportalen vil bli varsla på SMS og epost.

1. Gå til https://ejff.omega365.no og gjer som beskrive. 

2. Dersom det ikkje fungerer så er det sannsynleg at det ikkje er registrert korrekte opplysningar i medlemsregisteret der vi hentar opplysningane til vår portal ifrå. I så fall går du til NJFF si nettside https://minside.njff.no/Account/Login og oppdaterer dine opplysningar.

3. Dei opplysningane du har endra i pkt. 2 må du senda på epost til oss på etnejff@gmail.com så skal vi mellombels oppdatere våre medlemsdata. Når vi neste gong hentar medlemsopplysningar frå NJFF så vil opplysningane vera rette.

4. Dersom pkt. 2 og 3 blir utført så skal de klare å logge deg på vår nye portal og melde deg på fisketrekking. Merk at du må sende epost til etnejff@gmail.com dersom du skal trekke for andre og skal du trekke for andre enn egne barn så må du laste opp fullmakt !

5. Når fisketrekkinga for medlemmer er gjennomført så vil vi starte arbeidet med å tildele fiskedøgn til andre. Følg med på facebook og nettsida vår.

Siste frist for å melde deg på til fisketrekking er fredag 12. mars kl. 24.00 !

Lykke til.