Vi oppfordrar fiskarar til å sette seg inn i korleis best gjenutsett fisk for å sikre høgast mogleg overleving.

Mattilsynet har litt informasjon om fang og slipp. Informasjonen finn de her

NJFF har også publisert informasjon om fang og slepp, informasjonen finn de her

Korleis det går med fisken kan de lese meir om her.