Andre verv 2020

Navn

Funksjon

 

Even Mæland

Styret i Etne klekkeri

416 90 649 

Representant i Etne kulturhus

Knut Grindheim

 

Studieleiar

Ingen (fram til behov oppstår)

 

Representant i Fagrådet

Håvard Kambo

 

Revisor

Ole Strømø

 

Revisor

Rune Ramsvik