Konkurranse

Etne Jeger- og fiskerforening har kvart år ein høgtidleg konkurranse mellom medlemmer.

Premieringa er: