Miljø- og ungdomsutval 2020

Navn

Funksjon

Telefon

Terje Bjørgen

Leiar

902 016 43

Kjell Tore Klungland

Medlem

 

Andreas Grumheden

Medlem

 

Andreas Jacobsen

Varamedlem

 

Atle Rosseland

Varamedlem