Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Utenlandske jegere

Personer som ønsker å bli registrert i Jegerregisteret og være kvalifisert til å drive jakt og fangst i Norge, må som hovedregel gjennomføre og bestå jegerprøven.

Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke å avlegge jegerprøven dersom de kan dokumentere at de oppfyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt/fangst i det landet de bor i. Dokumentasjon på dette kan sendes Jegerregisteret på e-post, telefaks, eller post. Utenlandske jegere som oppfyller kravene blir registrert i Jegerregisteret, og får tilsendt jegeravgiftskort. Utenlandske jegere må på linje med norske jegere betale jegeravgiften for å drive med jakt og fangst i Norge. Gyldig kvittert jegeravgiftskort skal alltid medbringes på jakt/fangst.

Ingen har adgang til å drive storviltjakt med rifle uten at vedkommende har avlagt skyteprøve samme jaktår. Personer som er fast bosatt i utlandet trener likevel ikke å avlegge skyteprøve dersom de fyller kravene til å kunne jakte storvilt i det landet de bor i. Dokumentasjon på dette må kunne framvises på forlangende av politiet, Statens naturoppsyn eller lokalt jaktoppsyn som er godkjent av det statlige naturoppsynet eller har begrenset politimyndighet.

Informasjonsbrev til utenlandske jegere på engelsk og tysk (PDF-dokument).
Information letter to foreign hunters in english and german (pdf-document)

Jakt i Norge - Hunting in Norway - Jagen in Norwegen (pdf-document)


Utenlandske jegere kan betale jegeravgiften med Visa eller Mastercard for jaktåret 2012/2013 her: Jegeravgiften 2012/2013
Foreign hunters can pay the hunting license with Visa or Mastercard for the hunting season 2012/2013 here: Hunting license 2012/2013

More information You will find by follow the links below:

Directorate for Nature Management: http://english.dirnat.no/
The Norwegian Register of Hunters:
http://www.jegerregisteret.no/english/