Prisar årskort:

Tekst Medlem           Ikkje medlem
Under 18 år 750,- 1.000,-
Over 18 år 1.500,- 2.000,-


Medlemmer er prioritert, men det vil bli mogleg for inntil 10 ikkje medlemmer også, etter prinsippet om første mann til mølla.

Vi sender faktura.

Sesongen er i perioden 25.06.15 - 02.08.15. Elva er stengt mandag, tirsdag og onsdag.

Det blir lagt opp til rullerande og bevegeleg fiske, og maks. 5 stenger om gongen i kvar av sonene.

Det er tillatt med 1 laks pr. fiskar pr. døgn. Auren er totalfreda.
Fang og slipp (Catch and Release) er tillatt, men ikkje etter at kvoten er tatt.


Meir informasjon om fiskereglar og fangstrapportering finn du her.
Nettsida til Vikedalselva finn du her.

Du kjøper årskort ved å sende epost til etnejff@gmail.com.