Styret i Etne Jeger- og fiskerforening støttar avgjerda og argumenterer blant anna med føre var prinsippet i bestandsutviklinga, men også fordi fiskefella skal monterast som tidlegare.