Det vil bli lagt ut fiskereglar og anna informasjon i tida som kjem. Blant anna er det bestemt at vi skal ta i bruk fangstrapportering via "elveguiden".