Andreas Grumheden med ein laks på 8.9 kg, tatt på spinnar. Espen Grumheden med ein laks på 6,5 kg også tatt på spinnar.