Informasjon om Jegerprøvekurs 2013
Kursplan for Jegerprøvekurs 2013

Samling
Innhald
Dag
Dato
Tid
Timar
1
Jakt og holdningar
Tirsdag
12.02.13
1800-2100
3
2
Våpen og våpenlovgiving
Torsdag
14.02.13
1800-2100
3
4
5
Artskunnskap
Lover og forskrifter
Tirsdag
19.02.13
Studie på nett
 
6
7
Jaktformer og ettersøk
Torsdag
21.02.13
1800-2100
3
8
Jakthunder og dressur
Tirsdag
26.02.13
Studie på nett
 
3
3
6
Human og sikker jakt i praksis
Skyting og fangst
Lørdag
02.03.13
0900-1800
9
9
Ivaretakelse av viltet, å komme i gang som jeger
Mandag
04.03.13
1800-2100
3
 
Eksamen
Tirsdag
12.03.13
1800-2100
3

Instruktør: Jarle Grindheim (mob.tlf.: 47 45 20 34 / epost: jar-gri@online.no)

Prisar Jegerprøvekurs 2013

Prisgruppe
Pris for
medlem 1)
Pris for
andre
Født før 01.01.1995
1.900,-
2.300,-
Født fra og med 01.01.1995
950,-
1.150,-

1) Medlemspris gjeld for alle som er medlem av Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF).
 
Eksamensavgift på kr 280,- kjem i tillegg, men skal IKKJE betalast til oss, men til Direktoratet for Naturforvaltning. Du vil få utlevert giro av Etne kommune som har ansvaret for å gjennomføre eksamen og krevje inn eksamensavgifta.
 
Betaling
Beløpet skal overførast til konto 3543.15.21472 før kurset startar opp. Du må vise kvittering for betalt kursavgift ved første kursdag. Betaler du medlemspris må du også vise kvittering for betalt medlemskap i NJFF.

Betalinga skal merkast med Namn og teksten ”Jegerprøvekurs 2013”.

Påmelding
Påmeldingsskjemaet finn du her.

Detaljert informasjon om kursinnehaldet finn du nå nettsida til Natur og miljø ved å trykke her.

Som de ser er samling 4, 5 og 8 lagt opp til sjølvstudium. Kursinstruktør Jarle Grindheim vil vera tilgjengeleg på telefon 474 52 034 om de har spørsmål. (Epost jar-gri@online.no)

Du vil kunne sjekke kunnskapen din ved å gå inn på nettsida til Norges Jeger- og fiskerforbund.
På denne sida vil du finne elektroniske prøvar for samlingane som skal gjennomførast som sjølvstudium. Trykk her.

For ytterlegare informasjon kan du gå til Direktoratet for naturforvalning sine informasjonssider ved å trykke her.

Bøker kan du kjøpe på bokhandel i blant anna Ølen. Vi anbefaler disse bøkene:
 
Arbeidsboka vil du få utdelt når du kjem på kurset.


Lovsamlinga "Lover og forskrifter" vil du få kjøpt på kurset.