For dei som ikkje kunne møte. Vedlagt ligg presentasjonane frå møtet.