Vi vil blant annet ta opp saker som vart meldt inn til årsmøtet og som vart beslutta skulle diskuterast på dette medlemsmøte. Vi kan nemne:

  • Utnytte potensialet for jakt- og fiske, herunder i sjø og på fjell
  • Korleis gjera meir ut av barne- og ungdomsarbeid
  • Styrke tilbodet til medlemmer
  • Korleis få damer/jenter aktive
  • Fellejakt
  • Etablere Jaktfeltgruppe ?
  • Diskutera reglar for kjøp av fiskedøgn, herunder aldersgrense og evt. tak på døgn til husstander