Sakliste:

Forvaltning av Øyno/Blomstølen
Vi ynskjer å diskutere med medlemmer om det er mogleg å få til aktivitetar på eigedommen til Inge Morten Tronstad i Øyno. Aktivitetar vi ynskjer å få til er forvaltnig av fiskevatn og jakt på rev, kråke for å sikre best mogleg rypebestand.

Medlemssaker
Vi vil orientera om at vi det vil bli ny metode for fastsetting av fangstkvotar frå og med neste sesong.
Vi vil orientere om Prestaretten og status for denne.
Det vil sjølvsagt bli opna for å drøfte andre saker også.