Agenda vil vere relativ open, men har tenkt:

  • Informasjon om fangsttal frå 2022

  • Informasjon om oppgang av laks og sjøaure i 2022

  • Informasjon om fiskereglar

  • Pukkellaks

  • Tilbakemelding frå fiskerar og andre som ynskjer å gje tilbakemelding om forvaltning av vassdraget.

  • Generell info (utfiske av oppdrettsfisk, stamfiske, kultiveringstiltak etc)