Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Prøvefiske

Havforskningsinstituttet vil foreta kontrollfiske for å få ein peikepinn på kor effektivt fella fungerer. Fiske vert utført over 2 omgangar kor den fyrste vert nå i helga. Fiske vert utført ovanfor fella i dei sonane som me vanlegvis nyttar under stamfiske. Ein 10-12 fiskerar vil delta, alle erfarne med godkjende fiskevelferdskurs. Fisken vert fanga, målt og kontrollert (fettfinne) før den vert satt ut att.Ta kontakt med folk i fiskefella for å få tildelt løyve.

Alle som får løyve skal ha kurs, vi har siste året sendt mange av ejff medlemmer på kurs.
Dei som ønsker å vera med men som ikkje har kurs kan vera med dei som har kurs og løyve.
Løyvene vert handtert på fella. Dei er med på dugnaden, forevis kurs diplom for fiskehelsekurs. Få ein gjennomgang av kva som skal noterast på skjelprøvekonvolutten.