Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Respekter sonegrense elv-sjø !

Vi ber fiskarar om å respektera den nye grensa mellom elv og sjø. Skiltet er sett opp på grensa, heilt ytterst på moloen. Vi viser til reglane i forskrift:

"§1.Fiskereglar

Utanfor alle vassdrag der det går anadrome laksefisk gjeld følgjande fiskeregel:

Ut til 100 meter frå grensa mellom elv og sjø (elvemunninga), er alt fiske forbode unnatak stongfiske frå land i fiskesesongen i vassdraget.."

Resten av forskrifta finn du her "Forskrift om fiske ved utlaup av vassdrag med anadrome fiskeartar, Hordaland"