Ikke reise på fisketur hvis du har symptomer som er forenlige med COVID 19-smitte!

 • Gjør gode forberedelser før fisketuren slik at ekstra besøk i butikker og andre steder der kontakt med «nye» mennesker kan unngås

 • Ved overnatting hos utleier skal du ikke bruke sovepose, men sengetøy

 • Hold avstand til andre fiskere, turgåere og ved henvendelse til rettighetshavere

 • Husk å desinfisere fiskeutstyr og fiskebekledning, men vis hensyn og følg smittereglene ved desinfeksjonsstasjonen

 • Bruk engangshansker når fellesutstyr som for eksempel håver benyttes

 • Unngå sammenkomster som ikke er nødvendige. Hold avstand ved møter rundt naturlige samlingspunkter som gapahuker, fiskehytter og desinfeksjonsstasjoner

 • God avstand mellom personer gjelder både i båt og på elvebredden

 • Vær ekstra varsom med risikofylte aktiviteter som kan utløse behov for hjelp fra andre, for eksempel dyp vading

 • Husk god hånd- og hostehygiene og prøv å unngå å ta deg i ansiktet. Se: Hygiene og renhold

 • Husk hyppig vask/desinfiser av gjenstander som berøres av flere

 • Ta gjerne med eget desinfeksjonsmiddel, for eksempel Antibac

 • Unngå håndhilsning og klemming med personer som ikke tilhører egen husstand eller er fast partner

 • Hvis du blir syk med symptomer på COVID-19 mens du er på laksefiske må du reise hjemme og følge veiledning fra helsepersonell

Skitt fiske!​​​

Hald deg oppdatert om endringar i smittvernråd ved å fylgje linkane nedanfor !