Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vil du bli medlem ?

Foreininga sitt hovudformål er:

  • Å vera ein aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmene sine interesser innan jakt, fiske, naturforvaltning og friluftsliv.

  • Å arbeide for at det enkelte menneske skal læra seg å forstå ansvaret sitt for den levande natur som omgir oss, verdien av ansvarsbevisst jakt og fiske, og ved å vise omsyn til alt levande i all vår ferdsel i skog og mark.

  • Å lette medlemmene sin tilgang til å drive jakt og fiske, om nødvendig ved å leige jaktterreng, fiskevatn og elvar som blir stilt til medlemmene sin disposisjon, samt ved å drive kulturarbeid for å halde vedlike og bygge opp fisk- og viltbestanden innan foreininga sitt arbeidsområde.


For å bli medlem i Etne Jeger- og fiskerforening må du vera busett i Etne kommune.

Om du ynskjer medlemskap må du senda epost til etnejff@gmail.com og oppgi:

  • Navn
  • Adresse
  • ​Fødselsdato
  • ​Medlemskategori
  • Telefonnr.
  • Epostadresse
  • ​Dersom du vil verva eit nytt medlem eller dersom du blir verva av eit eksisterande medlem ber vi også om vervar sitt navn.


​Vi vil deretter sende deg betalingsinformasjon.

Vi ynskjer nye medlemmer velkomne !

Når du er medlem i Etne Jeger- og fiskerforening er du automatisk medlem i Norges Jeger- og fiskerforening. NJFF har mange fine medlemsfordeler som du kan lesa om her.

Prisar for medlemskap 2016 ser du nedanfor. Dersom du blir medlem i siste halvår vil det vera reduserte medlemsprisar.

 

Kategori

Pris

pr. år

1

Hovedmedlem

670,00

2

Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt & Fiske

335,00

3

Barn-/Ungdomsmedl.u/Jakt & Fiske

210,00

4

Pensj./Uføremedlem

485,00

5

Familiemedlem

185,00

6

Sidemedlem

185,00