EJFF deltok - saman med EE - på møtet og informerte blant anne om at Nordskog går imot fiskefelle plassert i sone 3. Eposten frå Nordskog - som du kan lese her - vart gjort kjent for komitemedlemmene. EJFF fekk likevel ikkje gjennomslag for at rammeløyve ikkje skal gjelda for sone 3.

Vi arbeider likevel for at fiskefella skal etablerast i år og ber fortsatt om plassering i sone 4. Vi er kjent med at det har vore dialog med grunneigar og fiskerettshaverar. Vi vil ta kontakt med Fellestyret for å sikre oss at dei gjere det som er naudsynt for at partane skal bli einige.

Heile saka om Rammeløyve for plassering av fiskefelle kan du lese her.